EU Flag
Начало | УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Портал / вход
За нас
Връзки
Вход за
служители
Условия за ползване
English Version
 
Условия за ползване и запазени права
 

Министерството на труда и социалната политика / Дирекция “Европейски фондове, международни програми и проекти”, като Изпълнителна агенция по програма ФАР, поддържа тази уеб страница за да може новите инициативи на МТСП да станат публично достояние на всички заинтересовани страни. Ние се стремим да предложим на вашето внимание точна и навременна информация. Ако бъдем осведомени за допуснати от наша страна неточности, ние ще ги коригираме.

Министерство на труда и социалната политика поема отговорност за информацията на тази уеб страница.

Тази информация е:
• от общ характер и в някои случаи уточнява условията по конкретни програми и проекти
• не задължително изчерпателна, завършена, точна или актуализирана

Възможно е текстовете на уеб страницата да не се припокриват напълно с официално публикуваните текстове.

МТСП/ЕФМПП си запазва правото периодично да добавя, променя, подобрява или актуализира текстовете на уеб страницата. МТСП/ЕФМПП не носи отговорност при възникнали загуби и щети в резултат от използване на уеб страницата. Правилното използването на уеб страницата е отговорност на самия потребител. При никакви условия МТСП/ЕФМПП и нейните структури не отговарят за възникналите преки или косвени щети, в резултат на използването на информация от тази уеб страница, дори и да са били уведомени за това предварително.

Целта ни е да сведем до минимум възможността от срив породен от технически грешки. Данните и информацията на нашата уеб страница могат да бъдат във формати и файлове, съдържащи такива грешки, които да водят до технически усложнения. МТСП/ЕФМПП не носи отговорност за вреди произтичащи от използването на уеб страницата или свързаните към нея външни страници.

Тази уеб страница може да съдържа препратки към други страници. МТСП/ЕФМПП не контролира тези страници и не носи отговорност за съдържанието им, те служат само като удобство за интернет потребителите.

Предупреждение за запазени права

При условие, че се цитира източника на информация, размножаването на материали от уеб страницата е разрешено. Изключение правят случаите в които изрично е посочена необходимостта от разрешение за копиране на материали.

Електронна връзка с нас?

Електронните писма (въпроси), които ни изпращате са организирани по конкретни програми и проекти. МТСП/ЕФМПП ще отговаря на въпроси свързани, както с поясняване на Практическото ръководство по процедурите за договаряне, финансирани от общия бюджет на Европейските общности в контекста на външни дейности и по-точно за процедурата “най-малко единадесет дни преди изтичане на крайния срок.” Писма касаещи въпроси по прилагането на конкретна грантова схема ще бъдат насочени към съответните регионалните офиси, на основание член 5 “ Конфиденциалност” от Практическото ръководство. Регионалните представители са упълномощени да отговорят на запитванията Ви. Всеки един от регионалните представители на Изпълнителната агенция подписва декларация за конфиденциалност по отношение на всеки конкретен договор.